HVAD LAVER VI?

Vi sætter fokus på retlige problemstillinger og retspolitiske udfordringer, hvilket bl.a. gøres ved, at vi hvert semester afholder flere forskellige arrangementer, hvor deltagelse altid er gratis.

Arrangementerne varierer i form, men kunne eksempelvis være:

  • Paneldebat – Her sætter vi fokus på et samfundsrelevant emne, der er oppe i tiden. Vi inviterer repræsentanter med forskellige synspunkter til at komme og give et indledende oplæg til debat, hvor de hver især fortæller om deres synspunkt og argumenterne for det. Efter en kort pause åbnes der i anden halvdel af arrangementet op for spørgsmål og kommentarer fra de studerende i salen, hvilket ofte giver anledning til en livlig debat.
  • Solo-oplæg – Her inviterer vi prominente personer til oplæg og debat. Solo-oplæggene er en god mulighed for at høre, hvordan de opfatter juraen og juristernes rolle, og hvilken betydning juraen har for deres arbejde.
  • Symposium – Her sætter vi fokus på de studerendes diskussion. Vi inviterer en eller flere repræsentanter til at holde et kort indledende oplæg, hvorefter der åbnes op for de studerendes diskussion i mindre grupper. Af hensyn til at få de studerende involveret i diskussionen og for at sørge for at oplægsholderen kommer rundt og snakker med alle grupper, har vi dog deltagerbegrænsning på symposierne.

 

Ved siden af det faglige vægter vi også det gode sammenhold og det at være en aktiv del af foreningslivet på jura. Derfor afholder vi også en masse hyggelige og sjove sociale arrangementer som fx sommerfest, julefrokost, tour de fredagsbar og mange andre ting.