INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Torsdag den 21. april kl. 18.00-20.00
Sted: Mødelokalet på foreningsgangen, bygning 1328, lokale 220. 


Retskritisk Forum indkalder hermed til ordinær generalforsamlingen. Hovedpunktet på dagsordenen er valg af  bestyrelse for 2016/2017.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive afholdt et almindeligt bestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet skal drøfte kommende arrangementer.

Generalforsmalingen er åben for alle og der er kaffe og kage til alle fremmødte.

Vel mødt!