Kan man begå en uagtsom voldtægt?

Debatarrangement med Gorm Toftegaard Nielsen og Jytte Lindgaard

Dato: Den 29. november 2016, kl. 16.00-18.00, Tvillingeauditorierne, Aarhus Universitet

Med jævne mellemrum dukker der historier op i medierne, om frikendelse i voldtægtssager, selvom alle synes at mene, at samlejet ikke var frivilligt. Mange af os bliver harme og forargede, for kan det virkelig passe, at de skal gå fri, efter at have begået et overgreb mod en anden? Politikere og eksperter siger, at løsningen kan være at gøre uagtsom voldtægt strafbart.

Men er det så simpelt? Kan en mand have samleje med en kvinde, der ikke vil, uden at manden er klar over det? Er det ikke bare at gøre anklagemyndighedens arbejde nemmere, hvis de ikke længere skal bevise forsæt til forbrydelsen? Og hvad med retssikkerheden?

For at blive klogere på disse spørgsmål og mange andre, har vi inviteret AU’s egen strafferetsprofessor Gorm Toftegaard Nielsen og advokat Jytte Lindgaard til en debat om emnet. De vil hver især få 20 min. til at fremlægge deres synspunkter, og efterfølgende vil der være en debat med spørgsmål fra publikum.

Som altid serverer vi gratis kaffe og kage i pausen. Arrangementet er naturligvis åbent for alle interesserede!