Varetægtsfængsling – Uskyldig til det modsatte er bevist? (24. oktober)

Tirsdag den 24. oktober 2017 inviterer Retskritisk Forum til et spændende og anderledes arrangement om varetægtsfængsling i Danmark.
Vi får besøg af forsvarsadvokat Gert Dyrn samt tre personer, der tidligere har siddet varetægtsfængslet. De vil fortælle om deres oplevelser i forbindelse med varetægtsfængslingen samt om deres syn på brugen af varetægtsfængsling i det danske retssystem.

Arrangementet vil blandt andet sætte fokus på strafferettens fundamentale princip om, at enhver skal betragtes som uskyldig, indtil det modsatte er bevist.
For hvorfor synes tendensen i Danmark at være, at der bliver både flere og mere langvarige varetægtsfængslinger? Og hvilke personlige konsekvenser har det egentlig at være varetægtsfængslet?

Desuden vil arrangementet sætte fokus på, hvorfor varetægtsfængsling også er et nødvendigt og til tider uundværligt middel i samfundet, og der vil under arrangementet også være mulighed for at stille Gert Dyrn og de tre tidligere varetægtsfængslede personer spørgsmål.

Arrangementet er åbent for alle og finder sted klokken 16:00 i lokale 1324-011.