Vold og Bold

Arrangement om materiel atypicitet i sportsverdenen

Tid og sted: Torsdag den 20. april, kl. 16.00-18.00, Tvillingeauditoriet, Bygning 1324, lokale 011


Ude på banen kan det godt gå hårdt for sig når adrenalinen pumper, og det er de sidste minutter af den afgørende kamp. Nogen gange går det så hårdt for sig, at en spiller ender i græsset efter et hårdt albuestød eller en særlig hård tackling. Strafferetligt bedømmes forholdet som vold, men i sportsverden rejses der sjældent tiltale, med henvisning til det ulovbestemte begreb materiel atypicitet.

Hjemlen til at undlade at rejse tiltale og straffe findes i det ulovbestemte begreb materiel atypicitet.

Vi har inviteret Jesper Rubow fra anklagemyndigheden til at gøre os alle sammen klogere på, hvad dette begreb indebærer, og hvor langt det kan strækkes. Han vil også fortælle os om, hvad anklagemyndigheden læggervægt på, når de vurderer om der skal rejses tiltale.

Herudover har vi også inviteret Jes Christian Fisker fra DBU’s eget interne sanktionssystem, som behandler sager om vold i sportsverden, uden at spillerne ender med en plet på straffeattesten. Han vil også fortælle os om, hvordan sagerne behandles, hvilke sanktionsmuligheder DBU har, samt hvilke ankemuligheder spillerne har. Endelig vil han fortælle om hvordan DBU ser på forskellen mellem amatører og professionelle.

Arrangementet er gratis for alle interesserede, og der er gratis kaffe og kage i pausen.